Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 1965 yılında kurulmuş, 1966 yılında çalışmalarına başlamıştır.

Bölge yüzölçümü 40.249 m2 olup, sınırları Sivas ve Erzincan illerinin tamamına yakınını, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat ve Tunceli illerinin de bir kısmını kapsamaktadır.

Toplam 3.135 km. olan yol ağının, 1.509 km.si Devlet Yolu, 1.626 km.si İl Yoludur. Bu yolların; 2.374 km.si Sathi Kaplama, 579 km.si BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) olmak üzere toplam 2.953 km.si (% 94) asfalt kaplamalıdır.

Bölgenin yaklaşık nüfusu 1.144.000 olup, km2’ye 28 metre yol ve 29 kişi düşmektedir.


Bölge Yol Ağı

SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)

16.BÖLGE  SİVAS

ASFALT YOLLAR

PARKE

STABİLİZE

TOPRAK

DİĞER

YOLLAR

ŞEBEKE UZUNLUĞU

ASFALT BETONU SATHİ KAPL.

TOPLAM

Devlet Yolu

565

 944

1 509

 –

1 509

İl Yolu

 26

1 615

1 641

196

36

57

1 930

Toplam

591

2 559

3 150

196

36

57

3 439